ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา "Rekt & Next Real Exclusive Talk"

29 สิงหาคม 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ)
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมงานสัมมนา "Rekt & Next Real Exclusive Talk"
จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 น.
ณ โรงภาพยนต์ SF Cinema Terminal 21 โคราช

 

Share