ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เสวนา หัวข้อ "กรุงเทพจตุรทิศ " ผ่า ! ผังเมืองใหม่...พลิกโฉมกรุงเทพฯ สู่มหานครโลก"

17 กันยายน 2561

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมฯ)

พร้อมด้วย คุณโชคชัย บรรลุงทางธรรม  (อุปนายกสมาคมฯ)

คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์ คุณอดิเรก แสงใสแก้ว คุณเรืองชัย รุจระพัฒน์ (กรรมการบริหารสมาคมฯ)

เข้าร่วมงานเสวนา ประจำปี 2561 หัวข้อ "กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่า ! ผังเมืองใหม่...พลิกโฉมกรุงเทพฯ สู่มหานครโลก"

จัดโดย  บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

 

 

 

 

 

 

Share