ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 39

20 กันยายน 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ) 
พร้อมด้วย ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์ คุณอารภัฎ โกมุทบุตร 
และคุณวรยุทธ กิตติอุดม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

และคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 39

ร่วมกันแถลงข่าวมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 39 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 
ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

Share