ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2561

27 กันยายน 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)

พร้อมท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ท่านนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2561

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17

 

 

Share