ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมเพื่อนำเสนอวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย

09 ตุลาคม 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)

พร้อมด้วย ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์  คุณวรยุทธ กิตติอุดม  

และ คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธิ์ (กรรมการบริหารสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอวิธีการใช้ดปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย

จัดโดย  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอม เมอรัลด์ ถ.รัชดาฯ กรุงเทพฯ

 

 

Share