ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2561

19 ตุลาคม 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2561

จัดโดย  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

Share