ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนาสมาคมการค้า "Togerther is Power 2018"

22 พฤศจิกายน 2561

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

พร้อมด้วย คุณสุกิจ ตรัยวนพงศ์ คุณธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล อุปนายกสมาคมฯ

และคุณอดิเรก แสงใสแก้ว  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2561

และพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

Togerther is Power 2018  โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ได้รับรางวัลสมาคมการค้า รายมิติ (มิติที่ 3 : คุณภาพการให้บริการ)

 

 

Share