ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

พิธีเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา

29 พฤศจิกายน 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)

พร้อมด้วย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค และกรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัว "สมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา"
โดย
มีคุณวัชระ ปิ่นเจริญ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา)
ให้การต้อนรับ และในวันเดียวกันนี้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา
ได้มีการจัดเสวนา หัวข้อ "ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งอนาคต"
วิทยกรบรรยายโดย 

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณอนันต์ อัศวโภคิน ท่านที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ โรงแรมซันทารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

Share