ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สรุปบรรยาย หัวข้อ "แนวคิดเล็กๆเพื่อการออกแบบอนาคต ในงาน ส่องอสังหาฯ 2019 Living for The Future" ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

01 ธันวาคม 2561

สรุป การบรรยายโดยอาจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หัวข้อ แนวคิดเล็กๆเพื่อการออกแบบอนาคต ในงาน ส่องอสังหาฯ 2019 Living for The Future

เมื่อวานผมนั่งฟังอาจารย์พูด(ราวๆ 1 ชม.)แล้วดีมาก เลยอยากแชร์เอาไว้ให้อ่านกัน สำหรับคนทีไม่มีเวลาฟังการบรรยาย
...................
-เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว การพัฒนาไปเร็วทำให้เกิดปัญหาต่อคนบางกลุ่ม ช่องวางของคน ที่ไม่ได้ประโยชน์ ต่อเทคโนโลยี GDP โตคนด้านบนร่ำรวย

คนไม่มีเทคโนโลยีจนลง เสียโอกาส
-คนบางส่วนตกงาน จากเทคโนโลยีและ AI เข้ามาทดแทนแรงงานคน
- เกิดชนชั้นไม่มีความหมาย useless class รายงานของ McKinseyประเมินจำนวน 6 ล้านคนมีโอกาสตก
งาน ในปี 2030 โดยแรงงานพื้นฐาน รวมถึงงานระดับกลางที่ทำซ้ำๆ อาจจะโดยทดแทนด้วย AI 
-ระวังความรู้ทักษะไม่สำคัญสอดคล้องกับเทคโนโลยีโลกอนาคต 
-------------
- 10 trend อนาคตโลกจากหนังสือ whiplash ของ Joi Ito ไดเร็กเตอร์ media lab 
- คนมีเทคโนโลยี ชำนาญ แข่งกับธุรกิจรายใหญ่มีเงินได้ ,ทุกคนมี feedback ได้ เทคโนโลยี เปลี่ยนเร็ว เกิดความไม่แน่นอนในธุรกิจ
-คนรายเล็ก เอาชนะอำนาจรัฐ ใช้โซเชียลเน็ตเวริ์ค เชื่อมโยงสร้างพลังมวลชน สร้างความร่วมมือ 
ตัวอย่าง คนจีนกรณีต่อต้าน D&G คลิปดูถูกคนจีน จนต้องล้มเลิกงาน event ใหญ่ โดนบอยคอตสินค้า
- pull สำคัญกว่า push ดีมานด์ของลูกค้ากลายเป็นตัวสำคัญในการ pull สินค้าตามความต้องการ เช่น
ค้าปลีก กับร้านค้าออน์ไลน์ , Netflix ระบบบริการหนังออนไลน์ตามดีมานด์ แข่งกับโรงหนัง
- เข็มทิศสำคัญกว่าแผนที่ , กลยุทธ์ วิธีคิด เดินไปข้างหน้าสำคัญกว่า การสร้างแผนที่อย่างละเอียด
ทุกอย่าง เช่นธุรกิจอาจจะคาดเดาภาพการโตระยะ 10 ปียาก เน้นการพัฒนาคนพัฒนาองค์กรให้ดีที่สุด
-การเผชิญความเสี่ยง สำคัญกว่าไม่ทำอะไร , การประเมินความเสี่ยงของการไม่ทำอะไร อาจจะมีผลทำ
ให้ธุรกิจเจ๊งได้ , ปัจจุบันต้นทุนของการล้มเหลวถูกลง บริษัทส่งเสริมกล้า risk ที่เหมาะสมอย่ากลัวล้ม
เหลว
-การลงมือทำสำคัญกว่าทฤษฏี การรู้เข้าใจทฤษฏี ตามด้วยการปฏิบัติสร้างประสบการณ์เพื่อต่อยอด 
สร้างสรรค์ ต่อไป
- ความหลากหลายสำคัญกว่าความสามารถเฉพาะตัว คนเก่งอยู่นอกองค์กร ต้องทำงานร่วมกันหาทางการเชื่อมโยง outsource

เพื่อดึงความสามารถของคนนอกองค์กรเข้ามา อย่ายึดติดว่าคนในองค์กรเก่งที่สุด เก่งกว่าคนด้านนอก 
-ขบวนการสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์ ตลาดเปลี่ยนเร็ว ผู้บริโภคเปลี่ยนเร็ว ยกตัวอย่าง amazon สน
ใจระบบบริการ สามารถปรับตัวหรือขยายตัว ไม่ยึดติดกับสินค้าที่ทำคือ หนังสือ เหมือน ร้านหนังสือทั่วไป

barnes&noble ปัจจุบัน amazon โตได้ 48196% จาก ราคา IPO ในปี 1997
- การเรียนรู้สำคัญกว่าการศึกษา : การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามความต้องการตามความสนใจ เรียนผ่าน 
mooc เรียนออนไลน์ แตกต่างระบบการศึกษาเดิมในมหาวิทยาลัย เรียนได้ไม่จำกัดเวลา เรียนได้ตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง
--------------
-วงจรธุรกิจ s curve พัฒนาปั่นโมเดลธุรกิจขึ้นมาทดแทนช่วงขาลง สร้าง inovation ใช้เทคโนโลยีให้บริษัทอยู่ต่อไปได้ ระยะยาว
-การเปลี่ยนแปลงแบบ disruption เกิดจาก Bisiness model ใหม่ จะประกอบด้วย people (ตอบโจทย์ลูกค้า), 
Business (การอยู่รอดธุรกิจ สร้างรายได้) + Technology(เทคโนโลยี+เทคนิค) ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อย่างเดียว ต้องประกอบด้วยปัจจัยทั้งสามอย่าง

Share