ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”

21 มกราคม 2562

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  (อุปนายกสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

ในหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม วิวัฒนไชย อาคาร 1 ชั้น 5 ธนาคารแห่งประเทศไทย

Share