ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

13 มีนาคม 2562

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562

เริ่มการจัดเก็บภาษี 1 มกราคม 2563

(อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562)

 

 

Share