ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 40 และประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 41

19 เมษายน 2562

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ 

คุณณพงศ์  ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์  ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 40

พร้อมด้วย  ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์  คุณอารภัฎ โกมุทบุตร  คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  คณะกรรมการจัดงานฯ

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 40

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 16.00 - 18.00 น.

ณ ห้องมณฑาทิพย์ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

Share