ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา "วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและจังหวัดอยุธยา-สระบุรี ปี 2562"

15 พฤษภาคม 2562

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมฯ)  เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย 

สัมมนา "วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและจังหวัดอยุธยา-สระบุรี ปี 2562"

หัวข้อ "ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562 หลังมาตรการรัฐ" 

และคุณธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล  อุปนายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

จัดโดย  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share