ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ # 41 ครั้งที่ 1/2562

30 พฤษภาคม 2562

คุณณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานฯ

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์  คุณวรยุทธ กิตติอุดม คณะกรรมการจัดงานฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ#41 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.

ณ ห้องจามจุรี ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล (รัชดา)

 

 

 

 

 

 

Share