ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

งานสถาปนานายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

25 กรกฎาคม 2562

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์  

คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์  คุณอัญชนา วัลลิภากร  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณนราทร ธานินพิทักษ์  เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง

นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา วาระปี 2562-2564 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

Share