ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

พิธีเปิดงาน Home Buyers Expo 2019

16 สิงหาคม 2562

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมฯ) คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์  (กรรมการบริหารสมาคมฯ)

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Home Buyers Expo 2019 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.

ณ ฮอลล์ 99 ไบเทค บางนา

 

 

 

 

 

 

 

Share