ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เสวนา เรื่อง "กรุงเทพจตุรทิศ : โลกเปลี่ยน กฎ-กติกาเปลี่ยน อสังหาฯ รุกรับให้ทัน"

24 กันยายน 2562

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมฯ) 

คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  (กรรมการบริหารสมาคมฯ)

เข้าร่วมงานเสวนา ประจำปี 2562 

เรื่อง "กรุงเทพจตุรทิศ : โลกเปลี่ยน กฎ-กติกาเปลี่ยน อสังหาฯ รุกรับให้ทัน"

จัดโดย  prop2morrow

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ถ.สาทรใต้

 

 

Share