ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เปิด “หลักสูตรผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์” “REIT Leader Academy”

19 ตุลาคม 2562

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิด “หลักสูตรผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์” “REIT Leader Academy”

หลักสูตรเพื่อนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้นำการระดมและลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่งคั่งและอย่างยั่งยืน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ทำการเปิดหลักสูตร “ผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

(REIT Leader Academy)” อย่างเป็นทางการ ณ ห้อง Crystal Box ชั้น 19 GaySorn Urban Resort โดยมี คุณชาย ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

และ ผู้บริหารเกษรวิลเลจ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมในหลักสูตร พร้อมด้วย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

และประธานหลักสูตร กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ REIT และโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย”

     โดยในสัปดาห์แรกของหลักสูตรผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ REIT Leader Academy รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 ท่าน

ทั้งนักธุรกิจการเงิน นักลงทุน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในทุกประเภทธุรกิจ และผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชน

ต่างมีเป้าหมายต้องการองค์ความรู้ด้านเทคนิค กลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจแบบเจาะลึก เรื่อง REIT

ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนสำคัญที่สร้างความเติบโตแบบก้าวกระโดดให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

พลังของความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 ทำให้บรรยากาศในงานวันเปิดหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง

มีความเป็นมิตรภาพ จึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะก้าวสู่การเป็นผู้นำการระดุมทุนและการลงทุนด้านอสังหาริทรัพย์

และร่วมสร้าง Ecosystem ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตไปสู่ระดับโลกได้อย่างแน่นอน !!

สอบถามข้อมูล ติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
โทร. 098 619 6516, 084 360 0438, 087 679 2077, 081 086 0930
Email : reitleader@gmail.com
www.reitleader.com

www.facebook.com/ReitLeaderAcademy

# สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
# REITLEADERACADEMY
# หลักสูตรผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

 

 

 

Share