ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

REIT LEADER ACADEMY # 3

02 พฤศจิกายน 2562

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ)  ประธานหลักสูตรฯ 

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  (อุปนายกและเลขาธิการ) รองประธานหลักสูตรฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

โครงการอบรมหลักสูตร  ผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

REIT Leader Academy # 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 17.30 น.

ณ ห้องอโศก 1-2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21 กรุงเทพฯ

 

วิทยากรได้รับเกียรติจาก  คุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงษ์ 

กรรมการผู้จัดการ  บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล  

บรรยายพิเศษ พร้อมแชร์ประสบการณ์  Success Case และแนวทางการปฎิบัติการจัดตั้งกอง REIT ธุรกิจศูนย์การค้า 

โดยตั้งกองทรัพสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ หรือ LHSC ที่ลงทุนในโครงการ Terminal 21 ย่านอโศก

 คุณเนติ นาคะสุวรรณ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายการเงินธุรกิจ 

บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 

บรรยายพิเศษ  พร้อมแชร์ประสบการณ์ Success Case และแนวทางการปฏิบัติการจัดตั้งกอง REIT ธุรกิจโรงแรม

โดยตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LH HOTEL)

ที่นำโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เข้าระดมทุนระยะยางและให้อัตราผลตอบแทนแบบก้าวกระโดด

 

Share