ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินฯ

26 พฤศจิกายน 2562

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ

จากสถาบันการเงิน เพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

เวลา 9.30 น.  ณ ห้องประชุม 5 อาคารบี ชั้น 5

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Share