ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมหารือเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

27 พฤศจิกายน 2562

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  อุปนายกและเลขาธิการ

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ)ระธานกรรมการ (ธอส.) คุณปริญญา พัฒนภักดี 

พร้อมทีมผู้บริหาร ประเด้ฯเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อให้มีความสะดวกมากขึ้น

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

Share