ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ทำความรู้จัก ‘BCG Economy’ โมเดลใหม่ เศรษฐกิจไทย

03 มกราคม 2563

ทำความรู้จัก ‘BCG Economy’ โมเดลใหม่ เศรษฐกิจไทย

ก่อนหน้านี้หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า "เศรษฐกิจชีวภาพ" หรือ Bio Economy ที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาไม่นาน เพียง 2 ปีที่ผ่านมานี้นี่เอง

ซึ่งใช้เป็นอีกหนึ่งโมเดลในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย พูดง่ายๆ ก็คือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

ซึ่งแนวทางนี้มุ่งไปที่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เช่น การทำให้ “อ้อย” หนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทย เป็นมากกว่าน้ำตาล สู่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า

เช่น เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เป็นต้น

 

แต่มาวันนี้รัฐบาลได้ประกาศโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้นมาอีก โดยบอกว่าคือ "BCG Economy"

พร้อมบอกว่าโมเดลนี้จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานรากได้อีกด้วย

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะพามาทำความรู้จักกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่นี้กันว่า BCG คืออะไร

? และส่งผลดีต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง?


โมเดลเศรษฐกิจ BCG คืออะไร?
ก่อนอื่นมาเริ่มทำความเข้าใจกับความหมายของ BCG กันก่อน โมเดล BCG เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่

ซึ่งต่อยอดจากโมเดลเดิมที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่ แต่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

โดยรัฐบาลบอกไว้ว่า เพื่อนำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งตัวโมเดลนี้จะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

และมีการตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปี จะช่วยเพิ่ม GDP ของไทย เป็น 4.3 ล้านล้านบาท ที่สำคัญจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมของไทยให้สมบูรณ์

รวมถึงจะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG) ขององค์การสหประชาชาติด้วย

 

Cr. กรุงเทพธุรกิจ

Share