ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

HC#42

09 มีนาคม 2563

ตามที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2563

ณ ศูนยการค้าสยามพารากอน นั้น

เนื่องด้วยขณะนี้ มีสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่ระบาด

เพื่อเป็นการป้องการการสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

คณะกรรมการจัดงานทั้ง 3 สมาคมฯ ได้พิจารณาถึงความปลอดภัย จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดงานดังกล่าวข้างต้นออกไป

และหากทราบวัน เวลา ที่แน่นอนแล้ว ทางคณะกรรมการจัดงานจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

 

ทางสมาคมฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 

 

 

Share