ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2563

03 มีนาคม 2563

คุณอดิเรก แสงใสแกล้ว  อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

Share