ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถานบันการเงินฯ ครั้งที่ 3-1-2563

20 กุมภาพันธ์ 2563

คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมหารือกรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้บริโภค

เพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์แก้ผู้ประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 3-1/2563

จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

Share