ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2563

10 มีนาคม 2563

คุณอดิเรก  แสงใสแก้ว  อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูล ครั้งที่ 3/2563

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

Share