ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

Solutions for A Better Tomorrow

05 กุมภาพันธ์ 2563

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  คุณอดิเรก แสงใสแก้ว อุปนายกและเลขาธิการ

คุณวรยุทธ กิตติอุดม  อุปนายก  คุณพิริยะ ธาณีรณานนท์  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมงาน Solutions for A Better Tomorrow นวัตกรรมของพานาโซนิค

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง Royal Maneeya Ballroom : Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

Share