ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี

17 กุมภาพันธ์ 2563

คุณภาริณี  อธิพันธุ์จินดา  ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น.

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็น ทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Share