ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

บริจาคห้องตรวจเช็คความดันลบแบบเคลื่อนที่

19 พฤษภาคม 2563

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  โดย  คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  เลขาธิการสมาคม ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์ 

และคุณวรยุทธ กิตติอุดม  อุปนายกมาคมฯ

ร่วมบริจาคห้องตรวจเช็คความดันลบแบบเคลื่อนที่ ขนาด 120 x 200 ซม.

มูลค่าเครื่องละ 200,000 บาท  มอบให้กับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

Share