ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง ครั้งที่ 3-1/2563

29 มิถุนายน 2563

ศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ออกแบบและก่อสร้าง ครั้งที่ 3-1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. 

ผ่านระบบ VDO Conference 

 

Share