ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2563

21 กรกฎาคม 2563

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2563

จัดโดย  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Share