ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2562

03 สิงหาคม 2563

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share