ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563

13 สิงหาคม 2563

คุณโชคชัย  บรรลุทางธรรม  (กรรมการบริหารสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563

จัดโดย สำนักกานวางผังและพัฒนาเมือง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19

อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

 

 

 

 

 

 

 

 

Share