ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ Self Reporting System

25 สิงหาคม 2563

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว (อุปนายกและเขาธิการ)

พร้อมด้วยนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค
เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมืือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
เวลา 12.00-16.30 น.
ณ ห้อง Astor Ballroom โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส

 

Share