ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

TREA & Panasonic

31 สิงหาคม 2563

คณะผู้บริหารจาก Panasonic เข้าพบ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ)

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  (เลขาธิการสมาคมฯ)  ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์ 

คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม คุณณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์  (อุปนายกสมาคมฯ)

คุณจรัญ เกษร  คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธิ์  (กรรมการบริหารสมาคมฯ) 

เพื่อขอคำแนะนำ  ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับธุรกิจ  บ้านสำเร็จรูป (Modular House)
และอัพเดทสถานการณ์อสังหาฯ

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น.

ณ ห้องอาหาร Goji Kitchen

โรงแรม Mariiote Marquis Imperial Queens Park,สุขุมวิท 22

Share