ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

MOU

30 กันยายน 2563

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณสุทธรักษ์ เสถียรภาพอยุทธิ์  (กรรมการบริหารสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

แนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อ

เพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรนิโภค

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์

อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

Share