ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

Working Group ประเมินสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2564

16 พฤศจิกายน 2563

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ) คุณลดาวัลย์ ธนะธนิต (ท่านที่ปรึกษา)

คุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร (กรรมการสมาคมฯ) เข้าร่วมประชุม Working Group

ประเมินสถานการณ์ที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

ร่วมกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤสจิกายน 2563
เวลา 10.30 น. ณ ห้องอินฟินิตี้
โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง
LINE:@TREA
FB FanPage : สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
IG : TheThaiRealEstateAssociation
Youtube : TheThaiRealEstateAsociationสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
http://www.thairealestate.org

Share