ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2563

30 พฤศจิกายน 2563

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 -21.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปฯ ถนนพระราม 9

โดยมีคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม ในวันเดียวกันนี้ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "การนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย" การบรรยายเต็มไปด้วยสาระสำคัญครบถ้วน เข้มทุกเนื้อหา ตอบทุกคำถาม ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมวลสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 80 ท่าน

 

     ในวันเดียวกันนี้ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ และ รองศาสตร์จารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ในการทำโครงการวิชาการ โครงการวิจัยทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการสนับสนุนโครงการศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้มีการเชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ เสริมสร้างรูปแบบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถใช้ได้จริง ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ โดยมีคณะกรรมการและท่านสมาชิกในการประชุมฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม

 

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง 
LINE:@TREA
FB FanPage : สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
FB : กลุ่ม “อสังหาฯ มาร์เก็ตเพลส”
IG : TheThaiRealEstateAssociation
Youtube : TheThaiRealEstateAsociationสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
#www.thairealestate.org
 #www.treaacaemy.com
#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
092-486-2992,084-360-0438 , 084-360-0439

Share