ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2562

30 พฤศจิกายน 2563

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11
อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สนญ.)
ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

Share