ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายห้องชุด

03 มีนาคม 2564

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  เลขาธิการสมาคมฯ  นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายห้องชุด

จัดโดย สนง. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 5 สนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารบี ชั้น 5

ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

Share