ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

10 พฤษภาคม 2564

ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์ อุปนายกฯ ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย

ร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า   เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 

Share