ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เสวนาออนไลน์ “มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีส่วนร่วม EP1 ”

20 พฤษภาคม 2564

เมื่อโควิด 19 แพร่กระจายหนักในแคมป์แรงงานก่อสร้าง “ปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข จะทำให้อย่างไรให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ ?”

เปิดแนวคิดวิธีจัดการ “แคมป์แรงงานก่อสร้าง” ในช่วงโควิด 19 รอบ 3 เพื่อสร้างความปลอดภัย พร้อมรับมือกับโรคระบาดอย่างเท่าเทียม จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสาธารณสุข

รับฟังและร่วมแชร์ไอเดียการดูแลแรงงานข้ามชาติ

ในงานเสวนาออนไลน์ “มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีส่วนร่วม EP1 ”

วันศุกร์ที่ 21  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.15 - 12.00 น. 
.
เวลา 09.15 - 11.00 น. 
เสวนาเรื่อง "มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีส่วนร่วม" 
ร่วมเสวนาโดย
- คุณอดิศร เกิดมงคล : ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group)
- ท่านรองอธิบดี : กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
- ท่านอธิบดี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- คุณศักดิ์ชัย บุญมา : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร     
- นพ.วลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์ : รองผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล : รองเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดำเนินการเสวนา และแนะนำวิทยากรโดย นพ.สมชาย พีระปกรณ์ ประธานอนุกรรมการวิชาการ สมัชชา สุขภาพแห่งชาติ

เวลา 11.00 - 12.00 น. 
ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอข้อคิดเห็น โดย
- ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณฐาปนา บุญยประวิตร : นายกสมาคมการผังเมืองไทย และเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ
- คุณไผท ผดุงถิ่น : CEO / Co-Founder BUILK ONE GROUP
- คุณณรงค์ กฤติขจรกรกุล : ผู้ชำนาญการด้านชุมชน
ดำเนินรายการโดย คุณอดิเรก แสงใสแก้ว อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ร่วมเสวนาได้ที่ Zoom : https://us02web.zoom.us/j/86216716510

#มาตรการ #แรงงานก่อสร้าง #เสวนาออนไลน์ #TREA#COVID19#โควิด19

 

Share