ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

01 มิถุนายน 2564

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  คุณอดิเรก แสงใสแก้ว เลขาธิการสมาคมฯ  คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ  กรรมการบริหารสมาคมฯ  พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร  เข้าพบ ฯพณฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอหารือแนวทางในเชิงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนและแคมป์แรงงานก่อสร้างด้านที่อยู่อาศัย

ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี (ดินแดง)

Share