ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ศูนย์พักคอยฯ

16 สิงหาคม 2564

เอกชนจับมือเข้มแข็ง รวมพลังร่วมสู้ภัยโควิด-19 

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  โดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  เลขาธิการสมาคมฯ 

และ ดร. วรพจน์ กันตพิพัฒน์  อุปนายกสมาคมฯ และเครือข่ายผนึกกำลังประสานความร่วมมือในการจัดตั้ง

“ศูนย์พักคอยเขตราษฏร์บูรณะ (Community Isolation Center)

 ร่วมกับ โรงพยาบาลประชาพัฒน์, มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์,

ย่านนวัตกรรม การแพทย์โยธี (YMID)

โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จาก บมจ. ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์


ในการเพิ่มเตียงช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้าถึงการรักษากว่า 200 เตียง เพื่อลดวงจรการระบาดลง

พันธกิจนี้ภาคเอกชนจะยังคงเดินหน้าเพื่อขยายเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด ให้มีความหวัง และพลังใจ 

ทั้งนี้ภาระกิจยังต้องดำเนินต่อเนื่องไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง 


สมาคมอสังหาฯ ใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งต่อพลัง สนับสนุนการบริจาค เตียงละ 20,000 บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา

เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 

ชื่อบัญชี "สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย" 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
เลขบัญชี 889-2-19372-5


ส่งสลิปเพื่อออกหนังสือขอบคุณได้ที่ Line@trea


#ศูนย์พักคอยราษฎร์บูรณะ #@trea

 

Share