ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ตรวจโควิด RT- PCR ฟรี

13 กันยายน 2564

ขยายวันเพิ่ม : ตรวจโควิด RT- PCR ฟรี :

วันจันทร์ที่ 13 - วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 8.00 - 13.00 
เปิดตรวจโควิด แบบ RT - PCR 

****(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)****

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย / #โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ร่วมกับ #ศูนย์พักคอยเขตราษฎร์บูรณะฯ

*เปิดตรวจโควิด แบบ RT - PCR สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด หรือ ผู้ที่มีผล ATK และ ยังหาที่ตรวจ RT - PCR เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาไม่ได้
 (ต้องมีสิทธิ 30 บาท หรือสิทธิประกันสังคมเท่านั้น ไม่ว่าสิทธิจะอยู่ รพ. ใดก็ได้)

*สามารถ walk in เข้ารับการตรวจได้ที่ ศูนย์พักคอยเขตราษฎร์บูรณะฯ  อยู่เลย สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะฯ ไป 200 เมตร (ตรงโกดังศรีไทยซุปเปอร์แวร์ฯ เก่า / ประตูสีเหลือง)

#เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัว
สถานที่ :ศูนย์พักคอยเขตราษฎร์บูรณะฯ และ เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์

https://goo.gl/maps/JARFcBL8bkxxh6Bo8

ข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ >>> https://www.facebook.com/266105913419159/posts/4849175668445471/?d=n

Share