ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

RE-CU CEO #1-5 และ RE-CU รวมรุ่น มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท

05 ตุลาคม 2564

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ดร.วรพจน์  กันตพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณวิชัย พูลวรลักษณ์  กรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  พร้อมด้วยผู้แทนจากวัดสุนทรนิวาส เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค

จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต ประธานหลักสูตร RE-CU

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนของ RE-CU CEO #1-5

และ RE-CU รวมรุ่น สำหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์พักคอยเขตราษฎร์บูรณะ (Community Isolation Center) 


สำหรับศูนย์พักคอยดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณโกดังคลังสินค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ของบมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

โดยนำพื้นที่ดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย รอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยังช่วยให้โรงพยาบาลมีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เคสสีเหลืองและส้มได้มากขึ้น

ซึ่งสถานที่ดังกล่าวสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 200 เตียง แบ่งเป็นผู้ป่วยชาย 100 เตียง และผู้ป่วยหญิง 100 เตียง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ***


#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย @trea http://https://lin.ee/nDCaEol
#ศูนย์พักคอยเขตราษฎร์บูรณะ #เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

Share