ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

Big Cleaning

10 มกราคม 2565

          ด้วยแนวโน้มของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ในการคัดแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

จึงได้ทำการ (Big Cleaning) พื้นที่ศูนย์พักคอยเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ไทย

“ศูนย์พักคอย เขตราษฎร์บูรณะ” โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับโรงพยาลประชาชาพัฒน์

และได้รับเอื้อเฟื้อสถานในการจัดทำศูนย์พักคอยดังกล่าวโดย

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เพื่อเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน 200 เตียง

 

Share