ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2565

29 เมษายน 2565

คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2565

และรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

จากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณอนุชา นาคาศัย)

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.40 น.

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา

ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Share