ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองแะกฎบัตรไทย ณ จังหวัดขอนแก่น

10 พฤษภาคม 2565

ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2565 
และประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและกฎบัตรไทย ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 6 พค. 
เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2565  ณ ร้าน Doubleyou Café’
เวลา 16.30 น. ชม ชิ้นส่วนรถไฟฟ้ารางเบา (Car Biby. Bogie, Traction Motor, Dynamic Brake,

Cooling System, Pantograph, Auxilliary Power Unit พร้อมระบบควบคุม

วันเสาร์ที่ 7 พค.
ภาคเช้า ช่วงที่ 1  บรรยายสรุป เรื่อง “ประสบการณ์การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจของเทศบาลและบริษัทพัฒนาเมืองช่วงปี พ.ศ. 2560-2565”  วิทยากรโดย คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  ประธานกฎบัตรไทย และอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย พร้อมงานเสวนา เรื่อง “การพัฒนาเมืองและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19”
 

ภาคเช้า ช่วงที่ 2  เสวนา เรื่อง “การพัฒนาเมืองและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19”

ภาคบ่าย เสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนระดับเมือง และการจัดการเงินเพื่อการลงทุนการบริหารโครงการ ณ โรงงานผลิตรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบ บมจ. ช. ทวี 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >>> https://www.facebook.com/thethairealestate <<<

Share