ประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการแนวคิดและการจัดร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่อาศัยฯ

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม  อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการแนวคิดและการจัดร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่อาศัย ตาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ประบปรุงครั้งที่ 4) เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่าง พรบ. ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ...

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่าง พรบ. ภาษีการได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ... จัดโดย  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ก

ทุนภูธรแห่ตั้งบริษัทพัฒนาเมือง ประเดิมลงขัน”รถไฟฟ้ารางเบา”

ทุนภูธรแห่ตั้งบริษัทพัฒนาเมือง ประเดิมลงขัน”รถไฟฟ้ารางเบา” พัฒนาเมืองโมเดลใหม่ฮิต นักธุรกิจ 12 จังหวัดแห่ตั้งบริษัทพัฒนาเมือง ล่าสุด 4 จังหวัด “ตาก-อุดรธานี-กระบี่-สุราษฎร์ฯ” จ่อจดทะเบียนเพิ่ม ชี้ “ขอนแก่น” เวิร์กสุด เปิดยื่นซองประมูลสร้าง

Bitcoin เริ่มเปลี่ยนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษ โดยไม่ผ่านธนาคาร

Bitcoin เริ่มเปลี่ยนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษ โดยไม่ผ่านธนาคารเลย โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ (Software developer) รายหนึ่งในสหราชอาณาจักร ซื้อบ้านหรู 2 หลัง จากบริษัท Go Homes ด้วย Bitcoin ซึ่งเขาได้มาจากการขุด Bitc

จับสลากเลือกพื้นที่งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 38

คุณวรยุทธ กิตติอุดม  พร้อมด้วยคุณศุภโชค ปัญจทรัพย์  กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานสลากเลือกพื้นที่งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 38 ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฯ เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Meeting Room

เสวนา การพัฒนาที่อยู่เพื่อความสุขแบบ...เท่าเทียม Soul of Klongtoey

PR   Smart City และบริษัทพัฒนาเมือง (และแนวทางการพัฒนาย่านคลองเตย) ยุทธศาสต์การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (และทนวทางการพัฒนาย่านคลองเตย) ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 211 คณะสถาป

สัมมนาใหญ่ประจำปี 2561 "อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2018" ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

เตรียมพบกับงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2561 เรื่อง "อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2018" ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 8.00-17.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   (รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งในภายหลัง)